Venom!

Great new venom statue from Kotobukiya Artfx+ line. Only $99.99.